Dominica Sánchez
Reproducció d'obra.

Dominica Sánchez porta una llarga trajectòria d'exposicions, sobretot a París i Estats Units, però ha exposat relativament poc al seu país. Els dibuixos, generalment sobre paper de grans formats de vegades tacats amb pigments, són observacions personals d'un món natural, marcades per un diàleg entre el fràgil i efímer i la musculatura del volum.
www.dominicasanchez.com