Projecte de senyalització de patrimoni i turisme de Calella.
Realització de les fotografies que il·lustren els diferents monòlits de la Ciutat.

Amb la intenció de posar en valor el patrimoni de la ciutat, des de l'Ajuntament de Calella s'ha posat en marxa un projecte que consisteix en la implantació d'un sistema de senyalització propi que afavorirà la imatge turística de la ciutat, ordenant-la, embellint-la i facilitant la comunicació amb el visitant.
Projecte de senyalètica de Calella
Projecte de senyalètica de Calella
Projecte de senyalètica de Calella
Projecte de senyalètica de Calella
Projecte de senyalètica de Calella
Projecte de senyalèctia de Calella
Projecte de senyalèctica de Calella
Projecte de senyalètica de Calella
Projecte de senyalètica de Calella