Ajuntament de Calella: Visites oficials.
Reportatge

Degut a la quantitat d'esdeveniments que tenen lloc a Calella així com la seva rellevància en diferents aspectes, són nombroses les personalitats de diferents àmbits que visiten la nostra ciutat acompanyats de l'Alcaldessa de Calella Il·lma. Sra. Montserrat Candini.